ABC logo

Akademicka Biblioteka Cyfrowa

 

zakładasz nowe konto Krok 1: Akceptacja regulaminu

Prosimy o zapoznanie się i akceptację poniższego regulaminu. Jego akceptacja jest niezbędna, aby przejść do następnego kroku zakładania konta.

REGULAMIN Akademickiej Biblioteki Cyfrowej

 1. Akademicka Biblioteka Cyfrowa zwana dalej Biblioteką, świadczy usługi w zakresie udostępniania zbiorów zgromadzonych przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz współpracujące z Biblioteką Biura DS. Osób Niepełnosprawnych innych uczelni.
 2. Zbiory udostępniane są wyłącznie osobom posiadającym orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku albo innych niepełnosprawności uniemożliwiających korzystanie z tradycyjnych materiałów w zwykłym druku.
 3. Aby uzyskać prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki należy być zarejestrowanym w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych własnej uczelni – o ile współpracuje ona z biblioteką, lub w BON UW.
 4. Konto biblioteczne może zostać uaktywnione dopiero po pozytywnej weryfikacji wniosku o jego założenie dokonanej przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, na podstawie dokumentacji potwierdzającej stopień i rodzaj niesprawności opisany w pkt 2.
 5. Ten kreator zakładania konta, rejestruje je w systemie Biblioteki, ale konto nie jest aktywne do chwili Pozytywnego rozpatrzenia prośby przez Biuro DS. Osób Niepełnosprawnych uczelni, do której wpłynęło zgłoszenie.
 6. O decyzji w sprawie założenia Konta osoba rejestrująca się w Bibliotece zostanie powiadomiona wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.
 7. Osoby rejestrujące się w Bibliotece wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zarówno przez biuro uczelni, w której dokonały rejestracji, jak i przez Uniwersytet Warszawski jako administratora serwisu.
 8. Czynności związane z korzystaniem ze zbiorów biblioteki dostępne są wyłącznie dla czytelników posiadających aktywne konta po uprzednim zalogowaniu się do Biblioteki.
 9. Konto w Bibliotece może przynależeć tylko do jednego czytelnika i tylko jego właściciel jest uprawniony do korzystania z niego.
 10. Nie można loginu i hasła dostępowego do swojego konta bibliotecznego udostępniać osobom trzecim.
 11. Czytelnik przyjmuje do wiadomości, iż w celu ochrony zgromadzonych zbiorów biblioteka wprowadza miesięczny limit pobrań w liczbie 30 książek.
 12. Zbiory zgromadzone w bibliotece są udostępniane na podstawie art. 33 pkt.1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmian.)
 13. Akceptując niniejszy regulamin czytelnik zobowiązuje się do przestrzegania prawa w zakresie wynikającym z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności zaś do:
  1. wykorzystywania zbiorów biblioteki jedynie na użytek własny.
  2. do nie rozpowszechniania udostępnianych przez Bibliotekę materiałów.
 14. Czytelnik przyjmuje do wiadomości iż Każde wykroczenie w tym zakresie jest naruszeniem prawa i podlega karze.
 15. Zaznaczenie pola o etykiecie "zapoznałem się z regulaminem i akceptuję go" jest równoznaczne z podpisaniem powyższego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawy prawne: